Confidentialitate

BBG Co.prin administrarea site-ului www.exclusivedrinks.ro
nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori.

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia tertilor utilizatori Regulamentul privind confidentialitatea acordata in conditiile de utilizare a site-ului www.exclusivedrinks.ro.

Utilizarea site-ului - incluzand accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site, constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.Protejarea sferei dumneavoastre private are pentru noi o mare importanta, deoarece percepem protectia datelor ca un indicator calitativ, orientat catre necesitatile clientului.

Urmatoarul regulament privind protectia datelor este conceput spre a va informa cu privire la modul cum manevram, colectam, utilizam si transmitem mai departe datele dumneavoastra cu caracter personal.


Folosirea, predarea datelor personale si stabilirea destinatiei
Utilizam informatiile pe care le primim, în timp ce dumneavoastra utilizati paginile noastre de web, exclusiv pentru evaluari statistice si pentru respingerea accesarilor neregulate ale ofertei noastre web. Acest lucru ne ajuta sa ne adaptam paginile de web la nevoile dumneavoastra si sa le optimizam.
Prin aceasta nu se realizeaza profiluri utilizator raportate la persoana. In acest context utilizam urmatoarele date: pagina din care a fost solicitat fisierul, denumirea fisierului, data si ora accesarii, cantitatea de date transmisa, starea de acces - fisierul a fost transmis, fisierul nu a fost gasit, etc., o descriere a tipului de browser de web utilizat si o adresa IP anonimizata - scurtata cu ultimele trei cifre prin programul etracker. Adresa IP scurtata a calculatorului dumneavoastra este prelucrata anonim de catre societatea mandatata de noi si este evaluata deci fara caracter personal si dupa 24 ore automat stearsa.

Cookies
Pentru a usura ghidarea utilizatorului pe paginile noastre de web, utilizam module cookie - adica texte speciale pe care un server de web le transfera catre calculatorul dumneavoastra, cu ajutorul carora este gestionata conexiunea dumneavoastra cu paginile noastre de web pe durata sesiunii.
La terminarea sesiunii de Internet, modulele cookie ale sesiunii sunt sterse automat.
In acest sens, societatea mandatata de noi, colecteaza si memoreazs date pe aceasta pagina pentru realizarea unui profil utilizator pseudonimizat. În acest sens, se memoreaza un modul cookie permanent în programul dumneavoastra de browser, care permite recunoasterea browserului dumneavoastra de Internet. Datele prelevate cu tehnologia etracker nu sunt utilizate pentru identificarea personala a vizitatorului acestor pagini de web, si nu sunt nici puse în conexiune cu datele cu caracter personal privitoare la purtatorul pseudonimului. Aceasta prelevare si stocare de date prin intermediul modulelor cookie permanente de catre etracker poate fi oricând contestata. Va puteti seta browser-ul, astfel încât sa va informeze cu privire la plasarea modulelor cookie. Astfel utilizarea acestora devine transparenta pentru dumneavoastra.
Va atentionam totusi ca functionalitatea ofertei poate fi prejudiciata, în cazul neacceptarii generale a modulelor cookie.

Date cu caracter personal
Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, S.C. Best Beverage Group S.R.L. este obligata sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sau o alta persoana cu respectarea masurilor de securitate si în scopul comunicat.
Datele cu caracter personal pe care ni le transmiteti la completarea formularelor de contact sau prin e-mail le tratam bineinteles cu confidentialitate. Nu sunteti obligat sa ne transmiteti date cu caracter personal. Noi utilizam datele dumneavoastra exclusiv în scopul prelucrarii solicitarii dumneavoastre. Datele sunt transmise în cadrul grupului BBG, pentru scopuri interne. Transmiterea datelor catre terti din afara grupului este în mod esential exclusa. Prin exceptie, datele sunt prelucrate cu acordul nostru de catre parteneri colaboratori. Intr-un astfel de caz avem grija ca si partenerul nostru colaborator, ales cu atentie, sa îndeplineasca cerintele legale cu privire la protectia datelor.


Conform legii nr. 677/2001, dispuneti de dreptul de acces si interventie asupra acestor date, precum si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal si de a solicita stergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa prin cerere scrisa, datata si semnata, catre S.C. Best Beverage Group S.R.L. - la adresa mentionata in datele de contact.
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.Codificare
Noi luam masuri de securitate tehnice si organizatorice pentru a proteja cât mai cuprinzator datele dumneavoastra împotriva accesului nedorit. Pe lânga securizarea mediului de lucru, în unele domenii, introducem o procedura de codificare. Informatiile date de dumneavoastra sunt transmise în forma codificata prin intermediul unui protocol SSL - secure socket layer, urmand a fi verificate cu privire la autenticitate, pentru a se prevedea abuzarea de aceste date din partea unor terti. Puteti recunoaste acest lucru  în bara de sus a ferestrei de internet, care indica browserului dumneavoastra, simbolul cheie este închis, iar rândul de adresa începe cu http...


Conditii  speciale
Orice încercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site www.exclusivedrinks.ro, cu exceptia administratorului sau legal si fara acordul prealabil al acestuia, ofera dreptul unilateral si neechivoc ca administratorul sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

O zi exclusiva ...

Politica de confidentialitate

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

    exclusivedrinks.ro este administrat de catre Best Beverage Group SRL si se obliga sa respecte intocmai si cu buna credinta dispozițiile legale, nationale si comunitare, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal si la libera circulație a acestor date, in conditiile legislatiei aplicabile.

    De asemenea, exclusivedrinks.ro isi asuma in mod ferm si expres angajamentul să respecte, fara niciun fel de discriminare, in mod echitabil transparent si conform legilor in vigoare, viața privată a oricarei persoane, protecția datelor, securitatea lor precum și conformarea cu Noul Regulament european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - Regulamentul 2016/679 - pentru aceasta fiind necesar consimtamantul titularului respectivelor date, in acord cu art.6 alin.1 lit.a din Regulamentul GDPR, astfel cum vom detalia in continuare. 

    Prin date cu caracter personal se înțeleg orice informații referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale). 

    Datele cu caracter personal sunt: nume/denumire, prenume, CNP/CIF/CUI, nr. inregistrare in evidentele altor autoritati, entitati, etc., amprenta, ADN, vârstă, sex, etnie, rasă, orientare sexuală, politică, religioasă, stare de sănătate, adresă de domiciliu/sediu, reședință, adresă de e-mail, ocupație, venit sau orice alt tip de date (inclusiv identificatori on line, date cu caracter personal care au fost supuse pseudonimizării si care ar putea fi atribuite unei persoane fizice prin utilizarea de informații suplimentare) care se pot corela pentru a duce la identificare, enumerarea anterioara avand caracter exemplificativ si nu limitativ.

    Prin prelucrarea datelor cu caracter personal se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

    Informațiile colectate de la utilizatori/clienti și modul în care se realizeaza aceasta operatiune poate varia în funcție de produsele și serviciile utilizate sau comandate, de modul în care au fost folosite produsele și serviciile subscrisei dar și de modul în care clientul/utilizatorul a interacționat cu subscrisa (chiar dacă nu este client actual), on line, telefonic, etc. 

    Subscrisa poate prelucra datele cu caracter personal ale utilizatorului/clientului atunci cand acesta: cumpăra sau foloseste oricare dintre produsele și serviciile noastre; navigheaza pe website-ul nostru sau al partenerilor nostri; se aboneaza la buletine informative; ne contacteaza prin diverse modalitati pentru a solicita informatii cu privire la anumite produse sau servicii pe care le comercializam ori de care este interesat; si-a exprimat acordul fata de alte societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la astfel de date ori datele cu caracter personal sunt publice (pot fi accesate de oricine, in conditiile legii).   

    Prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile pentru care acestea au fost inițial colectate este permisă atunci când prelucrarea este compatibilă cu scopurile respective, pentru care datele cu caracter personal au fost inițial colectate.

    Subscrisa isi rezerva dreptul de a solicita anumite date personale de la anumite autoritati in masura in care utilizatorul/clientul este suspectat de savarsirea vreunei fraude in dauna noastra ori ca planifica savarsirea unei astfel de fraude, care ne-ar putea leza drepturile si interesele legitime.

    Subscrisa isi rezerva, de asemenea, dreptul de a dezvălui informații privind datele personale dacă acest lucru este justificat în scopul expres de a se proteja împotriva fraudelor, de a-si apăra drepturile si interesele legitime, ori de a proteja interesele clienților/utilizatorilor noștri, in masura in care exista riscul de a fi afectate. 

    De asemenea, subscrisa poate dezvalui informatii pentru a se conforma obligației de a răspunde la cererile legale ale autorităților.  

    Orice persoana are dreptul de a se opune la prelucrarea datelor ce o privesc. Conform legislatiei aplicabile Utilizatorii/Clienții beneficiază de dreptul la informare, acces la date, intervenție, opoziție, de a nu fi supus unei decizii individuale si de a se adresa justiției. 

    Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana fie se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul exclusivedrinks.ro, fie isi poate manifesta aceasta intentie telefonic ori prin e-mail.

    In unele cazuri, este posibil ca exclusivedrinks.ro sa colecteze informații cu caracter non-personal despre Utilizatori/Clienti. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit si numele domeniului website-ului de unde a fost făcută conexiunea la site.

    Dreptul de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justiție, securitate sociala). 

    Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale in scopuri de marketing direct. 

    Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate exclusivedrinks.ro, Utilizatorii/Clienții își pot exercita, in mod gratuit, următoarele drepturi: confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate; sa intervină asupra datelor transmise; sa se opună prelucrării in continuare a datelor personale. 

    De asemenea, datele cu caracter personal pot fi comunicate si atunci când subscrisa apreciaza, cu bună credință, că are obligația de a face acest lucru în conformitate cu legislatia aplicabila. 

    Subscrisa nu va transmite niciodată datele cu caracter personal unei societăți comerciale, persoane fizice sau juridice, autoritati private sau entitati, ori altele asemenea, care intenționează să le folosească în scopuri de marketing, cu excepția cazului în care consimtamantul titularului acelor date se manifesta in acest sens.

    Din rațiuni evident tehnice, obiective si reale, datele ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi ai subscrisei care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui provider de soluții software pentru găzduirea website-ului nostru ori pentru transmiterea newsletter-ului – buletinului de informare, etc.). 

    Utilizatorul/Clientul  îsi exprimă acordul expres pentru ca furnizorul sa ia cunostintă, să stocheze, sa inregistreze, sa colecteze, sa structureze, sa adapteze, sa modifice, sa extraga, sa consulte, sa disemineze si să folosească datele cu caracter personal, ale sale, ale reprezentantului legal ori ale persoanei beneficiare pentru care au fost comandate marfurile, fie că sunt comunicate de client, direct sau indirect, indiferent de forma de comunicare, fie că sunt aflate în desfășurarea activității specifice.

    Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza in scopul indeplinirii obligatiilor legale si contractuale, dar si pentru optimizarea activitatii comerciale a furnizorului, in deplin acord cu normele aplicabile. 

    Utilizatorul/Clientul/beneficiarul marfurilor comandate are dreptul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea accesului la datele cu caracter personal, asumandu-și, însa, intreaga responsabilitate pentru consecințele acestor acțiuni și fără a avea niciun fel de repercusiuni ori alte consecinte asupra activitații desfaurate de furnizor (angajatii ori colaboratorii acestuia) anterior rectificării, ștergerii sau restricționării accesului.

    Pentru protecția datelor cu caracter personal, Best Beverage Group SRL a adoptat măsuri pentru a proteja aceste date, mai cu seama pentru a se preintampina pierderea, manipularea sau accesul neautorizat.  

    În cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal, care se estimează că va avea drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile utilizatorului/clientului, acesta va fi notificat imediat, pe cât posibil într-un interval de 72 de ore. 

    Utilizatorul/clientul este personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în condiții de siguranță a datelor de utilizator sau a parolelor, in cazul in care care i-au fost predate sau comunicate. 

    Datele cu caracter personal sunt prelucrate conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal. 

    În cazul în care utilizatorul/clientul corespondeaza cu subscrisa sau completeaza un formular cu date pe pagina web, datele menționate pe formularul respectiv vor fi prelucrate în conditiile legii. 

    Subscrisa a depus toate diligentele si a adoptat toate demersurile legale si necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. 

    Informațiile sunt colectate si stocate în medii sigure, inaccesibile publicului sau tertelor persoane, fara legatra cu subscrisa.  

    Angajatii si colaboratorii subscrisei au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a oferi un nivel de protectie optim datelor personale stocate, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de normele legale in vigoare.      

    exclusivedrinks.ro nu solicita clientului sau utilizatorului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale. 

    Clientul/ utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea datelor sale confidentiale, in conditiile mentionate. 

    Datele obținute de către exclusivedrinks.ro vor fi stocate în baze de date, iar exclusivedrinks.ro va lua toate masurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale. 

    Datele personale vor fi folosite pentru: prelucrarea produselor si serviciilor comandate sau de care clientul/utilizatorul se arata interesat prin vizionarea lor pe site, prelucrarea comenzilor lansate, furnizarea produselor comandate, contactarea clientului sau utilizatorului pentru oferirea de informatii actuale (campanii publicitare, informare asupra promotiilor, etc.) privind serviciile si produsele comercializate, informarea clientului asupra produselor si serviciilor noastre prin cookieuri (publicitate pe baza de interese), facturarea produselor comandate. 

    exclusivedrinks.ro înregistrează numai informațiile cu caracter personal oferite voluntar de către Utilizator/Client si asupra carora exista acceptul acestora.

     La trimiterea newsletter se va utiliza adresa de e-mail comunicată, utilizatorul/clientul fiind de de acord cu primirea acestora. 

    Utilizatorul/clientul are posibilitatea de a revoca în orice moment abonarea (se poate dezabona) folosind posibilitatea de dezabonare. 

    Utilizatorul/clientul poate oricand să revoce acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv, fiind suficienta aceasta optiune.  

    De asemenea, Utilizatorul/clientul are posibilitatea sa solicite să i se puna la dispoziție datele cu caracter personal furnizate, în măsura în care procesăm aceste date în baza acordului sau pentru executarea unui contract între parti, prelucrarea făcându-se prin procese automatizate.

    In calitate de utilizator, client ori potential client, acesta are dreptul la informare, la accesarea datelor, la stergerea acestora (fara sa fie afectata calitatea unor viitoare servicii de care clientul ori utilizatorul va beneficia si fara a fi perceput vreun cost), la rectificarea lor, la restrictionarea prelucrarii lor, la portabilitatea lor, inclusiv la a face opozitie pentru a nu va mai fi folosite.

    In masura in care se apreciaza că au fost incalcate prevederi ale Regulamentului în procesarea datelor cu caracter personal, Utilizatorul/clientul va contacta subscrisa pentru a putea clarifica toate întrebările/solicitarile.  

    De asemenea, utilizatorul/clientul are dreptul să se adreseze Autorității Romane pentru Protecția Datelor, unei autorități europene de supraveghere ori Justitiei. 

    Prelucrarea datelor cu caracter personal se face prin culegerea de la Utilizator/Client a datelor personale necesare. 

    Părțile accepta ca in vederea executării Contractului, exclusivedrinks.ro trebuie sa transmită datele cu caracter personal culese de la Clienți către firma de curierat care ii va livra produsele comandate, precum si către unitățile bancare prin care vor fi procesate plățile on-line.

    Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, exclusivedrinks.ro  are obligația de a administra in condiții de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează Utilizatorii/Clienții. 

    exclusivedrinks.ro respecta dreptul la confidențialitate datelor fiecărei persoane care accesează site-ul, si in conformitate cu Noul Regulament european privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - Regulamentul 2016/679 - („GDPR” – General Data Protection Regulation).

    exclusivedrinks.ro nu va colecta date personale despre Utilizatori/Clienți (nume, adresa, telefon sau adresa de posta electronica), exceptând situația in care Utilizatorii/Clienții înșiși comunica aceste date.

    Informațiile personale si datele asemenea vor fi stocate atata timp cat cere legea. Dacă nu există nicio cerință legală, acestea vor fi stocate atata timp cat exista acordul titularului, pana la retragerea acestui acord.

    exclusivedrinks.ro nu este raspunzatoare pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține de controlul subscrisei (spre exemplu, o terta persoana a accesat neautorizat datele personale si le-a transmis subscrisei, aceasta neavand cunostinta si niciun fel de implicare). 

    Prin înscrierea pe site/efectuarea unei COMENZI si completarea datelor personale in formularele de înscriere, Utilizatorii/Clienții declară că sunt de acord ca toate datele lor personale sa fie incluse in baza de date a Best Beverage Group si își dau acordul expres și neechivoc ca toate datele lor personale sa fie stocate si utilizate pentru:activități de marketing,participarea la concursuri, promotii,cercetări de piață. 

      exclusivedrinks.ro nu va dezvălui nicio informație furnizata de Utilizatorii/Clienții site-ului sau fără a primi mai întâi consimțământul expres al acestora in această privință. În același timp însă, poate dezvălui informații si date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege, in conditiile aratate anterior. 

    Exista posibilitatea ca website-ul nostru sa conțina link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. 

    exclusivedrinks.ro nu este raspunzatoare pentru securitatea și conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, titularul datelor cu caracter personal trebuie sa se asigure ca a luat la cunostinta de politica acelei societăți privind protecția datelor și cookie-uri, înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora. 

 

    exclusivedrinks.ro sta la dispozitia tuturor clientilor/utilizatorilor pentru eventuale nelamuriri, solicitari ori sugestii, referitoare la politica de confidentialitate implementata, in acord cu legislatia specifica in materie. 

Noutati

EXCLUSIV Drinks presence ... Bamboo, Bellagio, Bellucci, Cafeneaua Actorilor, Barocco, Expirat, Fratelli, Kult Kazeboo, Kristal, Armada Club, B52 The Club, Babylon, Chicago, Club 99, Club A, Club Fabrica, Maxx, Maya, Coyote, Player, Obsession, Tribute ...

02-05-2011

Bauturile preferate ale vedetelor...

13-02-2013

Winston Churchill, 1874 -1965

14-02-2011

Cele mai scumpe beri din lume...

04-10-2012

Despre cognac....

08-10-2012
Urmareste-ne pe
facebook twitter in key
Viziteaza magazinul Exclusivedrinks.ro pe ShopMania