ANPC

BBG Co.prin administrarea site-ului www.exclusivedrinks.ro
nu poate garanta si nu isi poate asuma raspunderea ca informatiile prezentate pe site sunt corecte, complete sau actualizate iar serviciile oferite prin acest site sunt accesibile, neintrerupte si fara erori.

Prezentul document prin continutul sau pune la dispozitia tertilor utilizatori legislatia in vigoare privind protectia consumatorului, prevazuta si reglementata de ANPC, invederata pentru punerea in aplicare in conditiile de utilizare a site-ului Exclusivedrinks.ro.

Utilizarea site-ului - incluzand accesul, navigarea si cumpararea produselor de pe acest site, constituie un acord implicit de respectare a termenilor si conditiilor enuntate in cuprinsul prezentului document cu toate efectele si consecintele ce decurg din aceasta.ANPC

Autoritatea coordoneaza si realizeaza strategia si politica Guvernului în domeniul protectiei consumatorilor, actioneaza pentru prevenirea si combaterea practicilor care dauneaza vietii, sanatatii, securitatii si intereselor economice ale consumatorilor.

www.anpc.gov.ro/anpc/index.php

Propune Guvernului spre adoptare si avizeaza proiecte de acte normative în domeniul protectiei consumatorilor cu privire la fabricarea, ambalarea, etichetarea, conservarea, depozitarea, transportul, importul si comercializarea produselor, precum si cu privire la prestarea serviciilor, astfel încat acestea sa nu puna în pericol viata, sanatatea sau securitatea consumatorilor, ori sa afecteze drepturile si interesele lor legitime.

Elaboreaza, împreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice, proceduri privind obiectivele, conditiile si modul de colaborare în desfasurarea activitatii de protectie a consumatorilor.

Participa la realizarea programelor interne si internationale în domeniul protectiei consumatorilor, colaborând cu organizatii si institutii din tara si din strainatate, conform competentelor ce îi revin, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Efectueaza analize si încercari în laboratoarele acreditate conform legii sau în laboratoare proprii ori agreate.

Efectueaza sau finanteaza studii si teste comparative cu privire la calitatea produselor si serviciilor destinate consumatorilor, pe care le aduce la cunostinta publicului.

Desfaaoara activitati de informare, consiliere si educare a consumatorilor; editeaza publicatii de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor.

Sprijina asociatiile de consumatori în vederea atingerii obiectivelor prevazute de lege.

Sprijina asociatiile de consumatori în actiunea de înfiintare si functionare a centrelor de consultanta, informare si educare a consumatorilor.

Informeaza permanent consumatorii asupra produselor si serviciilor care prezinta riscuri pentru sanatatea si securitatea lor sau care le pot afecta interesele economice.

Prezinta informari periodice Guvernului si organelor administratiei publice centrale interesate, referitoare la activitatea proprie privind respectarea drepturilor si intereselor consumatorilor.

Controleaza respectarea dispozitiilor legale privind protectia consumatorilor, referitoare la securitatea produselor si serviciilor, precum si la apararea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piata la producatori, importatori, distribuitori, vanzatori, prestatori de servicii si în unitatile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depoziteaza ori se comercializeaza produsele sau în care se presteaza serviciile, precum si la documentele referitoare la acestea.

Constata contraventii si dispune masuri de limitare a consecintelor producerii, prestarii, importului, comercializarii sau oferirii gratuite a unor produse si servicii care nu respecta dispozitiile legale din domeniile de activitate ale Autoritatii, prin aplicarea sanctiunilor contraventionale principale si complementare prevazute de lege, sesizeaza organele de urmarire penala ori de câte ori constata încalcari ale legii penale.

Solicita organelor emitente suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare, a licentei de fabricatie ori a certificatului de clasificare, în conditiile legii.

Coordoneaza schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente, nationale si internationale, privind produsele si serviciile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea consumatorilor.

Controleaza daca mijloacele de masurare folosite pe piata sunt însotite de documentele prevazute de lege, care atesta verificarea acestora din punct de vedere metrologic.

Sesizeaza factorii de decizie si operatorii implicati în sistemul de certificare a calitatii produselor si serviciilor, în baza constatarilor proprii si a informatiilor primite de la organismele neguvernamentale si de la consumatori, cu privire la neconformitatile produselor si serviciilor destinate consumului populatiei în raport cu documentele de certificare si propune îmbunatatirea sau elaborarea de reglementari în domeniu.

Primeste si rezolva sau, dupa caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizarile asociatiilor pentru protectia consumatorilor, precum si sesizarile persoanelor fizice sau juridice cu privire la încalcarea drepturilor consumatorilor, în conditiile legii.
Desfasoara activitati de pregatire a specialistilor în domeniul protectiei consumatorilor.

Acorda consultanta de specialitate în domeniul protectiei consumatorilor pentru persoane juridice.

Stabileste si percepe taxe si tarife pentru efectuarea de analize, încercari, expertizari, certificari de laborator, autorizari, consultanta, cursuri de pregatire, specializare sau perfectionare, alte servicii prestate în conditiile legii.

Fundamenteaza si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizarii politicilor în domeniul sau de competenta.

Urmareste, potrivit legii, legalitatea publicitatii pentru produsele si serviciile destinate consumatorilor.

Autorizeaza operatiunile cu metale pretioase, aliaje ale acestora si pietre pretioase.

Stabileste si înregistreaza marcile utilizate de producatorii interni, importatori sau, dupa caz, de comercianti, pe baza de tarife proprii, precum si marca proprie de certificare.

Efectueaza expertize ale metalelor pretioase si pietrelor pretioase în conditiile legii.

Autoritatea îndeplineste, de asemenea, orice alte sarcini stabilite prin acte legale în domeniul sau de activitate.Conditii  speciale

Orice încercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site www.exclusivedrinks.ro, cu exceptia administratorului sau legal si fara acordul prealabil al acestuia, ofera dreptul unilateral si neechivoc ca administratorul sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestor fapte.

O zi exclusiva ...

Noutati

EXCLUSIV Drinks presence ... Bamboo, Bellagio, Bellucci, Cafeneaua Actorilor, Barocco, Expirat, Fratelli, Kult Kazeboo, Kristal, Armada Club, B52 The Club, Babylon, Chicago, Club 99, Club A, Club Fabrica, Maxx, Maya, Coyote, Player, Obsession, Tribute ...

02-05-2011

Bauturile preferate ale vedetelor...

13-02-2013

Winston Churchill, 1874 -1965

14-02-2011

Cele mai scumpe beri din lume...

04-10-2012

Despre cognac....

08-10-2012
Urmareste-ne pe
facebook twitter in key
Viziteaza magazinul Exclusivedrinks.ro pe ShopMania